วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

100 ชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษ จากอักษร Rชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษ จากอักษร R 

1. Rick :

2. Robert :

3. Rodrigues : ชื่อเท่สุดยอด

4. Roger :

5. Richmond :

6. Romano :

7. Rossi :

8. Robin :

9. Richard :

10. Rubina :

11. Rincon :

12. Roderick :

13. Robertson :

14. Riccardo :

15. Rodrigo :

16. Royer :

17. Robinho :

18. Rohan :

19. Roux :

20. Reilly :

21. Reynard :

22. Richardson :

23. Rojo :

24. Roland :

25. Rigole :

26. Ritchie :

27. Robinson :

28. Rosalez :

29. Rowland :

30. Renato :

31. Rossini :

32. Rouquette :

33. Romeo :

34. Ruggeri :

35. Renaldo :

36. Ronald :

37. Ruiz :

38. Russo :

39. Rosen :

40. Ronan :

41. Regan :

42. Reynolds :

43. Reyes :

44. Renard :

45. Rupert :

46. Rene :

47. Rotondo :

48. Rizzo :

49. Raymond :

50. Rutherford :

51. Rizzi :

52. Righi :

53. Ricio :

54. Russel :

55. Raulo :

56. Rizki :

57. Renzi :

58. Randazzo : ชื่อเท่ๆ ภาษาอังกฤษ

59. Ramzy :

60. Ramsey :

61. Russell :

62. Ralph :

63. Rahman :

64. Rocca :

65. Rafrance :

66. Redbaron :

67. Ryan :

68. Rapha :

69. Ronaldo :

70. Ronaldinho :

71. Rangle :

72. Reginaldo :

73. Raguta :

74. Rato :

75. Rustu :

76. Recber :

77. Recoba :

78. Raphaël : ชื่อเท่ๆ 

79. Ramses :

80. Rubén :

81. Rushden :

82. Régis :

83. Raffaello :

84. Rogelio :

85. Ramirez :

86. Remi :

87. Rodolfo :

88. Rutter :

89. Remy :

90. Rafael :

91. Rudolf :

92. Rouysh :

93. Riowa :

94. Roberto :

95. Rambert :

96. Ramón :

97. Rolando :

98. Rostov :

99. Ricardinho :

100. Raúl :
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น