วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

50 ชื่อตัวละครเท่ๆ L ภาษาอังกฤษชื่อเท่ๆ อักษร L ภาษาอังกฤษ

1. Luciano :

2. Lugano :

3. Lambert :

4. Lasarus : ชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆ

5. Larsson :

6. Lempreta :

7. Larry :

8. Lorenzo :

9. Langgavel :

10. Lawrence :

11. Londstorm :

12. Lakoric :

13. Lasiari :

14. Leewan :

15. Leandro :

16. Limbikani :

17. Lennon :

18. Ludovic :

19. Lokomoto :

20. Leonard :

21. Legnato :

22. Legiano :

23. Leopold :

24. Lertornano : ชื่อตัวละครเท่ๆ

25. Lannas :

26. Leroy :

27. Luc :

28. Lazques : ชื่อภาษาอังกฤษ อย่างเท่

29. Lewis :

30. Loïc :

31. Litterbirth :

32. Liam :

33. Luqan :

34. Lilian :

35. Lionel :

36. Luque :

37. Lomta :

38. Louis :

39. Léon :

40. Lionacy :

41. Lucas :

42. Langko :

43. Léo :

44. Lucien  :

45. Lopster :

46. Lippermann :

47. Luther :

48. Lamsaz :

49. Laurent :

50. Leonardo :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น