วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชื่อเท่ๆ ตั้งชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเท่ๆ ตั้งชื่อภาษาอังกฤษ

1. Prominence : ชื่อเสียง มีชื่อเสียง

2. European : ทวีปยุโรป

3. Commander : ผู้บัญชาการ

4. Majority : คนส่วนใหญ่ เสียงข้างมาก  ชื่อเท่ๆ ดีเหมือนกัน

5. Feudalism : ระบบฟิวดัล - ระบบศักดินา

6. legalization : การรับรองเอกสาร ถูกต้องตามกฎหมาย

7. Toleration : ความอดทน

8. Military : กองทัพ

9. Catholic  : คาทอลิก

10. Elimination : กำจัด

11. Cardinal : พระราชาคณะ

12. Religious : เคร่งศาสนา

13. Allies : พันธมิตร

14. Rambunctious : อาสาสมัคร

15. Examiner : ผู้ตรวจสอบ

16. Sabotage : การก่อวินาศกรรม  การลอบทำลาย

17. Inspector : ผู้ตรวจการ

18. Royalist : ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์

19. Rebellion : กบฏ

20. Massacre : การสังหารหมู่

21. Artillery : ปืนใหญ่ ชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆ

22. Patronage : ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง   ราโชปถัมภ์

23. Invasion : บุกรุก รุกราน

24. Surrender : ยอมจำนน

25. Independent : อิสระ

26. Authorize : มอบอำนาจ

27. Influential : บารมี, ผู้มีอิทธิพล

28. Scientist : นักวิทยาศาสตร์

29. Destroy : ทำลาย

30. Dictatorship : อำนาจเผด็จการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น