วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชื่อเท่ๆ จากคำภาษาอังกฤษ (พร้อมแปล)

ชื่อเท่ๆ จากคำภาษาอังกฤษ (พร้อมแปล)

 ผ่านไปแล้วกับ ชื่อภาษาอังกฤษ เท่ๆ  มาดูกันต่อกับชื่อภาษาอังกฤษ 

อีกหน้าเลยครับ

1. Luxury : หรูหรา

2. Hydrotherapy : วารีบำบัด

3. Combustion : สันดาป

4. Escherichia : เอสเชอริเชีย  แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มเป็นตัวชี้การ

ปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำ

5. Acinetobacter : เชื่อแบคทีเรียแกรมลบ

6. Ignition : การเผาไหม้

7. Xenarthra : เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรก

8. Armadillo : จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

9. Metabolism : การเผาผลาญ

10. Salmonella : แบคทีเรียแกรมลบรูปท่อน ไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของ

อาหารเป็นพิษ

11. Rucervus : เป็นสกุลของกวางที่กระจายพันธุ์ในอินเดีย, เนปาล, อินโดจีน

และเกาะไหหลำ

12. Xenotilapia : Xenotilapia papilio  เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ในวงศ์ปลาหมอสี

13. Latimeria : เป็นสกุลเดียวของปลาซีลาแคนท์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

มี 2 ชนิด พบที่บริเวณขอบด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย และ อินโดนีเซีย

14. Megapiranha : ปลาปิรันยายักษ์ สูญพันธุ์ไปแล้วในยุคไมโอซีนยุคสุดท้าย

 (ระหว่าง 8-10 ล้านปีมาแล้ว)

15. Cichlidae : วงศ์ปลาหมอสี

16. Brookesia : Brookesia micra (/บรู๊ค-เค-เซีย-ไม-คร่า/) เป็นสัตว์เลื้อยคลาน

ขนาดเล็ก จำพวกกิ้งก่าคาเมเลี่ยนชนิดหนึ่ง

17. Bruguiera  : เป็นสกุลของพืชมีดอกใน วงศ์โกงกาง ประกอบด้วยไม้ป่า

ชายเลน 6 สปีชีส์ พบตามมหาสมุทรอินเดีย

18. Lactobacillus : แลคโตบาซิลลัส เป็น แบคทีเรีย ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

19. Epiplatys : เป็นสกุลของปลาน้ำจืดจำพวกปลาคิลลี่ฟิช

20. Equality : ความเท่าเทียมกัน

21. Revolutionary : การปฏิวัติ

22. Emperor : จักรพรรดิ

23. Concordat : สนธิสัญญา

24. Warfare : การสู้รบ

25. Escalating : ทำให้มากขึ้น เพิ่มขึ้น

26. Peninsular : เหมือนคำว่า peninsula ซึ่งหมายถึง คาบสมุทร เหมือน

Malay Peninsula คาบสมุทรมลายู* เป็นต้น

27. Coalition : รัฐบาลผสม

28. Consolidation : รวบรวมกำลัง

29. Strategic : ยุทธศาสตร์

30. Aristocracy : ปกครองโดยชนชั้นสูง หรือ ชนชั้นสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น