วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชื่อในเกมเท่ๆ สายบวก
ชื่อในเกมเท่ๆ สายบวก

ชื่อตัวละครเท่ๆ, ชื่อตัวละครในเกม, ชื่อเท่, ชื่อเท่ๆ, ชื่อเท่ๆตั้งชื่อเกม

ยายบวกสิบ

ลุยเดี่ยว

สายบวก

พิชิตมาร

ไร้ปราณี

อาม่าสั่งลุย

ไม่คุยลุยลูกเดียว

ยืนยงกลางดงตรีน

ใส่ให้สุด

เลือดเดือด

แลกเลือด

จัดหนัก

ไม่เคยถอย

ของจริงอยู่นี่

มาตามนัด

อยากงัดเข้ามา

ล่าสุดซอย

ตบให้ยับ

สายถึกสายชน

สายบู๊สู้ไม่ถอย

ชนแหลก

แลกกะมัน