วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชื่อเท่ๆ ตัวละครในเกมชื่อเท่ๆ ตัวละครในเกม

1. Dallet :

2. Jezierski :

3. Yankov :

4. Delpierre :

5. Anelka :

6. Lambert :

7. Vleeschouwer : ชื่อเท่ๆ

8. Nicolas :

9. Garcin :

10. Gergent :

11. Konate :

12. Martinov :

13. Denis :

14. Briand :

15. Hamel :

16. Paris :

17. Lachuer :

18. Schmitt :

19. Arnaud :

20. Gomis :

21. Rebollo :

22. Perez :

23. Rhazdis :

24. Djorkaeff :

25. Boniface :

26. Barbaroux : ชื่อภาษาอังกฤษตั้งชื่อในเกม

27. Dupraz :

28. Meslin :

29. Courtois :

30. Rigole :

31. Texier :

32. Grimaldi :

33. Plet :

34. Lacombe :

35. Traore :

36. Guimard :

37. Antonetti :

38. Peyrot :

39. Moureaux :

40. Barbier :

41. Camara :

42. Lebeau :

43. Werth :

44. Winsper :

45. Lannoy :ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น