วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชื่อเท่ๆ ภาษาอังกฤษ ตั้งชื่อ
ชื่อเท่ๆ ภาษาอังกฤษ ตั้งชื่อมาจัดชื่อเท่ๆ ชื่อภาษาอังกฤษกันต่อเลยครับ

31. Refugee : ผู้ลี้ภัย

32. Punishment : การลงโทษ

33. Delegate : ตัวแทน

34. Referendum : ประชามติ

35. Conservative : อนุรักษนิยม

36. Extremist : หัวรุนแรง

37. Dissidence : ความขัดแย้ง

38. Emphasis : ความสำคัญ

39. Insurgency : การจลาจล

40. Successful : ประสบความสำเร็จ

41. Concealing : เร้นลับ

42. Tentative : ความพยายาม

43. Credibility : ความน่าเชื่อถือ

44. Assumption : การสันนิษฐาน

45. Neutrality  : ความเป็นกลาง

46. Revolutionary : การปฏิวัติ

47. Archbishop : หัวหน้าบาทหลวง

48. Ambassador : ทูต

49. Prospect : โอกาส

50. Intensity : ความรุนแรง

51. Hinterland : ชนบท

52. Imperial : สู่งส่ง ยิ่งใหญ่

53. Citadel : ป้อมปราการ

54. Infantry : ทหารราบ

55. Victory : ชัยชนะ

56. Journalist : นักข่าว

57. Illusion : การลวง ภาพมายา  ชื่อเท่ๆ

58. Dangerous : อันตราย

59. Doctrine : หลักคำสอน

60. Disillusionment : ความท้อแท้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น