วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

50 ชื่อภาษาอังกฤษไว้ตั้งชื่อในเกม50 ชื่อภาษาอังกฤษไว้ตั้งชื่อในเกม

1. Besson : 

2. Fernandes : 

3. Martins : 

4. Sope : 

5. Layec : 

6. Duval : 

7. Eroje : 

8. Cisse : 

9. Sanros : 


11. Thomas : 

12. Chalier : 

13. Dromain : 

14. Marsters : 

15. Marchal : 

16. Fowler : 

17. Schreuder : 

18. Standen : 

19. Coulibaly : 

20. Blanc : 

21. Sajbud : 

22. Impey : 

23. Ozkan : 

24. Meunier : 


26. Carriere : 

27. Boumelaha : 

28. Gomes : 

29. Villa : 

30. Girard : 

31. Loison : 

32. Petit : 

33. Carre : 

34. Treguer : 

35. Bikey : 

36. Balde : 

37. Descamps : 

38. Gacon : 

39. Vigier : 

40. Grillo : 

41. Pollet : 

42. Lacam : 

43. Pinault : 

44. Diawara : 

45. Perrot : 

46. Fisher : 

47. Paviot : 

48. Tinorua : 

49. Rodriguez : 

50. Fathony : 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น